2016.01.16 KOBE

onomono [outcome] Release Tour at 神戸 Troopcafe

onomono live set
Telly
START 23:00