2016.01.15 OKAYAMA

onomono [outcome] Release Tour at 岡山delete

onomono live set
神闘歌 + O.N.O
Srabe inoue
DJ 識
Start : 22:00