2009/06/21 (SAT) SAPPORO

——–KREUZ @ nina——-


LIVE :: O.N.O  MACHINELIVE SET

DJ ::  DAINU(NOMAD/LIFE)
         Daisuke Akutsu(PHASE/node/PROVO)
         WAZI(Layer/Tenzin Graphics)
         Yuta Tsushima(contakt/dialogue)
         Takeshi(Frequency Rec/Stanch Rec)
         Soma(Da-Ri)
         Takumi Suzuki(nina)
VJ :: yuragi , matsunaga

SOUNDSYSTEM :: tantra
 
OPEN START 21:30 W/F::1500yen DAY::2000yen
INFO ::nina