2009/05/25 (MON) SAPPORO

Pleasure Of Monday @ FILLMORE NORTH
LIVE ::
 O.N.O
 GOMA
 KUNIYUKI
DJ ::
 Naohito Uchiyama
 Hiroki Onodera